Yayınlar

DAVA DOSYASINDA GÖREVLİ SAVCILARIN USULSÜZLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER 1. SORUŞTURMA AŞAMASINDA 1.1. Hukuk dışı yöntemlerle, “şüpheli” olması gereken kişilerin, suçlayıcı ifade vermeyi kabul etmeleri karşılığında “müşteki” yapılmaları ve yargılamadan muaf tutulmaları 1.2. Yusuf Selahattin Ergun isimli kişiye yönelik hukuka aykırı tutumları 1.3. Mehmet Zeki Gür isimli kişiye yönelik hukuka aykırı tutumları 1.4.  Özkan Mamati dolandırıcılık dosyasının tefriki 1.5.  Mal varlıklarına el konulması ve TMSF’nin kayyumluğundaki hukuksuzluklar 1.6.  Avukat Hümeyra Nur Yavuz’un başına gelenler 1.7.  Dosya üzerindeki gizlilik kararını kötüye kullanmaları 1.8.  CMK m.160/2 hilafına soruşturma yürütmeleri 1.9.  Etkin pişman şüpheli Altuğ Revnak Eti’nin SEGBİS sorgusu 1.10.  Husumetli müştekilerin “polisçilik” oynamasına müsaade etmeleri 1.11.  Benzer isnatlardan alınmış KYOK kararlarını görmezden gelmeleri 1.12.  Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delilleri kabul etmeleri 1.13.  Hukuka aykırı yaptırılan fotoğraf teşhisleri 1.14.  Etkin pişman şüpheli

MAHKEME HEYETİ TARAFINDAN İŞLENEN USULSÜZLÜKLER

Resim
İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.       DAVA HAKKINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİLER a-        Dava dosyası 5 ayrı iddianamenin birleşmesinden oluşmaktadır b-        Dava dosyasının içeriği hakkındaki bazı somut istatiksel bilgiler c-        Dava dosyasında bulunan bazı önemli evrakların içerikleri ve hacimleri d-        Yargılama süreci hakkındaki bazı tarihsel ve istatiksel bilgiler 2.       MAHKEME HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ “TABİİ HAKİM” İLKESİNE AYKIRIDIR 3.       MAHKEME HEYETİ HUKUKA AYKIRI OLARAK “KATILMA” KARARLARI VERMİŞ, TÜM YARGILAMA SÜRECİ BOYUNCA CMK M.201’E AYKIRI DAVRANMIŞTIR 4.       İDDİANAMENİN SANIKLARA TEBLİĞİ İLE DURUŞMA GÜNÜ ARASINDAKİ SÜRENİN KISA OLMASI SEBEBİYLE SANIKLAR ve MÜDAFİİLERİ SAVUNMA HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN SÜRE VE İMKANLARA SAHİP OLAMAMIŞTIR 5.       SORGU İŞLEMİ BİTMEDEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINA GEÇİLMİŞTİR 6.       SANIKLARA SORGU ESNASINDA SORULAN BİR KISIM SORULAR ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE MÜDAHALE NİTELİĞİNDEDİR 7.       BAZI SANIKLAR KATILAN VEKİLLERİ